امداد خودرو

photo_2017-01-16_13-12-46

مجتمع نمایندگی 1034 گروه بهن در راستاي تامين اطمينان خاطر دارندگان خودرو و ارائه خدمات “در هر زمان /در هر مكان”، نسبت به ايجاد و توسعه خدمات سيار كوشيده است. امداد خودرو با بهره‌گيري از پرسنل مجرب، امكانات و تجهيزات مناسب و داشتن شبكه گسترده خدماتي در سراسركشور، عزم خود را جهت ارائه خدمات مطلوب جزم نموده است.

خودرو برآمادگی حمل و نقل خودرو ها اعم از صفر و کارکرده در سراسر کشور را دارد

پشتیبان همیشگی شما “مجتمع نمایندگی 1034”

تعمیرات گارانتی

photo_2017-01-16_13-13-31

تعريف گارانتي
گارانتي تضمين شركت سازنده براي رفع ايرادات فني ناشي از اشكالات توليدي يا مواد اوليه قطعات و مجموعه براي مدت معين و كاركرد محدود و به صورت رايگان مي‌باشد.

گارانتي خودرو
گارانتي هر خودرو توسط شركت مزدا يدك از تاريخ شروع گارانتي به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
تبصره 1: گارانتي رنگ خودرو 3 سال مي‌باشد.
تبصره 2: در صورت توقف بيش از 48 ساعت خودرو در نمايندگي، مدت زمان توقف به دوره گارانتي افزوده مي‌شود.

سرويس اوليه
انجام سرويس اوليه باعث افزايش بهره‌وري خودرو و نگهداري آن در وضعيت مطلوب مي‌شود. بابت انجام سرويس اوليه غير از هزينه مواد و قطعات مصرفي وجهي دريافت نخواهد شد.
براي معتبر بودن گارانتي (انجام تعهدات شركت مزدا يدك) لازم است سرويس اوليه خودرو بين 500 تا 1500 كيلومتر اول يا حداكثر 6 ماه پس از شروع گارانتي (هركدام زودتر فرا رسد) توسط يكي از نمايندگيهاي مجاز مزدا يدك انجام گيرد.

محدوديتهاي گارانتي
1- گارانتي، زماني معتبر خواهد بود كه سرويس اوليه در زمان و كيلومتر تعيين شده توسط نمايندگي‌هاي مجاز مزدا يدك انجام شده باشد.
2- خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب (بنا به تشخيص شركت مزدا يدك) و دستمزد مربوطه مي‌باشد.
3- هرگونه عمليات لازم تحت عنوان گارانتي مي‌بايست توسط نمايندگي‌هاي مجاز مزدا يدك صورت گيرد.
4- قطعات تعويض شده گارانتي متعلق به شركت مزدا يدك مي‌باشند.

موارد خارج از تعهدات گارانتي
1- عواقب ناشي از فرسودگي متداول خودرو و قطعات مصرفي شامل انواع روغن، الكتروليت باطري، ضديخ، فيلتر (هوا، بنزين، روغن)، تسمه، تاير، لنت ترمز.
2- هزينه‌هاي مربوط به عمليات بازديد، تست و تنظيمات معمول (خدمات مورد لزوم مربوط به تست، تنظيم، آچاركشي، بازديد در سرويس‌هاي اوليه يا ادواري گنجانده شده و به صورت رايگان انجام مي‌شود و در ساير موارد مشمول گارانتي نمي‌باشد)
3- هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد. نظير تصادفات، سرقت، آتش‌سوزي و بلاياي طبيعي.
4- عوامل آسيب‌زننده به رنگ خودرو مانند مواد شيميايي، شيره درختان، فضولات پرندگان.

موارد نقض گارانتي
تحت شرايط زير گارانتي خودرو فاقد شرايط بوده و شركت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت:
1- در صورتيكه از قطعاتي كه مورد تاييد شركت مزدا يدك يا شركت سازنده نمي‌باشد، استفاده شده و يا اينكه تغييراتي بدون موافقت مزدا يدك انجام شده باشد.
2- درصورتيكه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودرو، غفلت يا خطاي راننده، قرار دادن بار بيش از حد مجاز در خودرو و يا استفاده غيرمعمول نظير استفاده در مسابقات رانندگي (حتي كوتاه مدت) باشد.
3- در صورتي كه سرويس اوليه مطابق با شرايط ذكر شده انجام نپذيرد.
4- در صورتي كه عيوب حاصله از سرويس و يا تعميرات انجام شده توسط افرادي غير از تعميركاران مستقر در نمايندگي‌هاي مجاز ايجاد شده باشد.
5- درصورتي كه سيستم كيلومتر شمار (سيم كيلومتر يا صفحه كيلومتر شمار) دستكاري شده و تشخيص مسافت طي شده ممكن نباشد.
6- استفاده از تجهيزات غير استاندارد مثل رينگ چرخ غير استاندارد.
7- درصورتي كه تجهيزات جانبي يا آپشن‌هايي كه با برق خودرو در ارتباط مي‌باشند خارج از كارخانه يا بدون تاييد مزدا يدك نصب شده باشند.
توجه : چنانچه به هر دليل كيلومتر شمار خودروي شما كار نمي‌كند در اسرع وقت به نزديك‌ترين نمايندگي مجاز مزدا يدك مراجعه كنيد.

سرويس‌هاي دوره‌اي
سرويس‌هاي دوره‌اي پيشنهادي از سوي شركت مزدا يدك با توجه به توصيه‌هاي كارخانه‌هاي سازنده هر خودرو بوده و انجام بموقع آنها شما را در نگهداري خودرو در وضعيت مطلوب ياري نموده و شرايط رانندگي اطمينان‌بخشي را براي صاحب خودرو به ارمغان مي‌آورد . هنگام انجام اين سرويس‌ها، سيستم‌ها و قسمت‌هاي پيش‌بيني شده خودرو مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و برخي تعميرات، تنظيمات و تعويض قطعات روي آن انجام مي‌گيرد كه عدم انجام بموقع اين سرويس‌ها با توجه به خساراتي كه به بار مي‌آورند هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خودروها را افزايش مي‌دهند. بر همين اساس ضرورت دارد كه طبق جدول ارائه شده در دفترچه هر خودرو نسبت به انجام سرويس‌هاي ادواري با مراجعه به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز اقدام گردد.

توجه:
1- سرويس‌هاي دوره‌اي بصورت رايگان انجام مي‌شوند.
2- هزينه مواد مصرفي (ازقبيل روغن، فيلتر، ضد يخ و …) در هر يك از سرويس‌هاي ادواري، توسط مشتري پرداخت مي‌گردد.
3- جدول سرويس‌هاي ادواري به شرح زير مي‌باشد.

گارانتي قطعات و خدمات
در دوره وارانتي (دوره خارج از گارانتي) خدمات ارائه شده توسط نمايندگي‌هاي مجاز، به مدت دو ماه يا 3000 كيلومتر (هر كدام زودتر مقتضي گردد) ضمانت مي‌گردد.

در صورت نياز به هر گونه اطلاعات و راهنمايي بيشتر در زمينه خدمات پس از فروش خودروهاي تحت گارانتي شركت مزدا يدك با نمايندگی تماس حاصل فرمائيد.

تعمیرات وارانتی

photo_2017-01-16_13-13-36

وارانتی

مواردي كه خارج از گارانتي محسوب مي گردند به شرح بندهاي زير مي‌باشند:

خسارت ناشي از عوامل خارج از كنترل شركت بهمن موتور

خرابي ناشي از استفاده نامناسب از خودرو توسط افراد ناوارد ، استفاده خودرو در مسابقات رالي وسرعت ، بار زدن بيش از حد ، حركت در دست اندازهاي شديد و هرگونه تغييرات در خودرو و تقويت آن و يا حذف قطعات استاندارد و يدكي نمودن قطعات ديگر كه منجر به بروز خرابي شوند ، ‌قطعه آسيب ديده به تشخيص كارشناس مشخص شده و از گارانتي خارج ميگردد به غير از قطعات و تجهيزات جانبي كه به تاييد معاونت فني و مهندسي شركت بهمن موتور رسيده است ، و از طريق شرکت مزدایدک و یا نمایندگی ها نصب شده و يا به فروش مي رسد.

خرابي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي نظير سيل، زلزله، صاعقه، طوفان و غيره

خرابي ناشي ازتصادفات، آتش سوزي، اغتشاش، دزدي و شورش هاي اجتماعي و سياسي

صدمات ناشي از تردد خودرو در مسيرهاي قيرپاشي شده، نمك ريزي شده و عوامل بيروني نظير برخورد سنگ و شن با خودرو

فشار آوردن بيش از حد به خودرو و تحميل بار بيش از ظرفيت مجاز حتي براي كوتاه مدت

خسارات ناشي از تعميرات نامناسبي كه درخارج از شبكه خدمات انجام شده باشد.

صدمات ناشي از نصب هرگونه قطعات غير اصلي باعث خروج از گارانتي قطعه آسيب ديده مي گردد.

جبران خسارات بدنه، رنگ و تزئينات خودرو كه ناشي از تصادفات و حوادث بوده و يا تعمير شده باشند.

وجود هرگونه گرده رنگ كه ناشي از قرار گرفتن خودرو در محيط نامناسب باشد. باعث غير گارانتي شدن رنگ خودرو میگردد.

تاثير مواد پراكنده در محيط مانند سموم دفع آفات نباتي و فضله پرندگان، شيره درختان و همچنين عوامل جوي نظير بارانهاي اسيدي، انواع آلودگي هاي زيست محيطي و ساير عوامل تاثير گذار بر بدنه و رنگ خودرو، باعث خروج اين دو مجموعه از گارانتي مي گردد.

صدمات وارده به قطعات تزئيني كه به تشخيص كارشناس فني شركت ناشي از تاثير دما (حرارت يا برودت بيش از حد) يا به دليل عدم مراقبت و نگهداري توسط مشتري باشد.

خرابي قطعات ناشي از هرگونه تغييرات غلط برروي خودرو نظير جوشكاري و غيره

هرگونه آتش سوزي در خودرو به دليل عدم رعايت موارد ايمني به هنگام تعميرات و يا وقوع آتش سوزي به دليل سهل انگاري و يا استفاده از قطعات غيراصلي در تعميرات انجام شده در خارج از شبكه خدمات پس از فروش

عدم اعمال مراقبت هاي لازم از خودرو (شامل مراقبت بدنه، رنگ، قطعات پلاستيكي و لاستيكي)

خرابي قطعاتي نظير باطري بدليل عدم استفاده از خودرو براي مدت طولاني

پوسيدگي و دفرمگي لاستيك خودرو و ساير قطعات لاستيكي به دليل توقف طولاني خودرو و عدم استفاده از آن ايجاد ميشود.

ايرادات ناشي از ريزش آب و يا ساير مايعات بر روي قطعات الكترونيكي نظير راديو پخش، ای سی یو و …

ايرادات ناشي از عبور از آبهاي پر عمق كه باعث نفوذ آب به اجزاء داخلي خودرو مانند موتور و ساير موارد كه به تشخيص كارشناس مشخص مي گردد.

عدم توجه به علائم هشدار دهنده خودرو

صدمات ناشي از قرارگرفتن خودرو در ميدان هاي الكترو مغناطيسي قوي ( پارك خودرو زير يا كنار پست هاي برق و دكلهاي فشار قوي ) كه سبب وارد آمدن خسارت به مدارات الكترونيك مي شود.

خسارت ناشي از عدم انجام تعميرات مناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب

بروز هرگونه ايراد ناشي از استفاده از مايعات غير استاندارد.( روغن و سوخت ) و فيلترهاي غير استاندارد.

ایرادات اجزاء سيستم سوخت رساني خودرو به دليل وجود آب يا ناخالصي در سوخت

تخريب و عملكرد نامناسب قطعات موتور و همينطور رادياتور به دليل استفاده از آب هاي سنگين و املاح دار كه رسوبات آنها موجب بروز ايراد مي گردد.

تعيوب ناشي از عدم انجام سرويس هاي دوره اي، كه به تشخيص كارشناس فني تعيين مي گردد.

استهلاك طبيعي خودرو

بروز ايراد در قطعات مصرفی.

استهلاك طبيعي خودرو، فرسودگي و رنگ پريدگي قطعات به غير از قطعات بدنه

سرويس هاي دوره اي و هزينه هاي سرويس و نگهداري عادي خودرو

هزينه سرويس هاي دوره اي مندرج در دفترچه راهنماي هر خودرو

هزينه سرويس و نگهداري عادي خودرو، سرويسهاي عادي نظير تميز کردن و پوليش كاري، روانسازي تحت پوشش گارانتي نميباشند.

هزينه ها و خسارات اضافي و يا پيآمد

هر گونه خسارت به كالاهاي فاسد شدني درحال حمل به دليل عدم امكان حمل به موقع آن توسط خودرو در صورت بروز ايراد منجر به توقف خودرو

هر گونه خسارت و يا اتلاف وقت ناشي از نرسيدن به مقصد مورد نظر به دليل خرابي خودرو

جبران خسارات مربوط به پرداخت هزينه هاي آژانس و پاركينگ به مالكين در صورت خرابي خودرو و تصميم مشتري به توقف آن و يا استفاده از وسايل ديگر حمل و نقل بواسطه خرابي خودرو

جبران خسارت مالي يا جاني وارد شده به اشخاص ثالث كه بدليل تصادف ناشي از وجود عيب در خودرو حادث شده باشند.

خودروهاي لغو گارانتي

خودروهايي كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشند لغو گارانتي محسوب شده و نمايندگي موظف است به محض تشخيص مورد، از ارائه خدمات به خودرو مذكور خودداري نموده و شماره شاسي خودرو را با ذكر دليل از طريق ايميل به دفتر منطقه اي مربوطه اعلام نمايد. لذا نمايندگي موظف است قبل از ارائه خدمات به خودرو اقدام به كنترل كليه موارد ذكر شده در زير نمايد.

تغيير و يا دستكاري كيلومتر شمار

خسارت كلي خودرو) در صورت تائيد شركت امداد خودرو، شركت بيمه كننده خودرو و يا كارشناس ذيصلاح شركت)
تعويض اتاق كامل خودرو

گارانتي رنگ و بدنه خودرو

رنگ خودروهاي توليدي بهمن موتور در برابر عيوبي نظير دورنگ بودن، طبله شدن، متورم شدن، پوسته شدن، زنگ زدگي خودرو، رنگ پريدگي و ساير عيوب مشابه مرتبط با توليد مشروط برآنكه بواسطه عوامل خارجي نباشند، برابر با طول مدت گارانتي خودرو تحت پوشش گارانتي قرارمي‌گيرد.

بدنه خودروهاي توليدي در برابر پوسيدگي ناشي از سوراخ شدن و يا زنگ‌زدگي از داخل مشروط برآنكه پوسيدگي به دليل نقص توليد و يا كيفيت پانلهاي فلزي بدنه باشد، برابر با طول مدت گارانتي خودرو تحت پوشش گارانتي قرارمي گيرد.

سرویس های دوره ای
شرایط و ضابط خدمات پس از فروش

4

حقوق مشتريان

الف ضوابط دوره ضمانت :
ماده 1
عرضه كننده خودرو مي بايستي كتابچه راهنماي مشتريان ( شامل : نحوه استفاده از خودرو و بازديدهاي دوره اي، قانون و آيين نامه حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو )، اوراق ضمانت نامه به زبان فارسي و دستورالعمل ضمانت، مشخصات خودرو، پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتريان و نظر سنجي، نام و آدرس نمايندگيهاي مجاز در سراسر كشور و … را در زمان تحويل خودرو به مصرف كننده تحويل نمايد.

2 ماده
رعايت ضواب مندرج در دستورالعمل ضمانت عرضه كننده، براي مصرف كننده لازم الاجراست. در غير اينصورت پرداخت هزينه خسارات وارده توسط عرضه كننده اجباري نيست.
ماده 3
حداقل دوره تضمين براي خودروهاي سبك ( سواري، وانت، دو ديفرانسيل و ون ) از تاريخ تحويل به مصرف كننده يك سال يا كاركردي برابر 30.000 كيلومتر، هركدام زودتر فرا برسد ، مي باشد.
تبصره 1- عرضه كننده مي تواند بر اساس سياست تجاري خود و به منظور ارتقاء رضايتمندي مصرف كننده نسبت به افزايش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نمايد كه در اين صورت مي بايست جزئيات شرايط آن به طور شفاف به مصرف كننده اعلام گردد.
ماده 4
ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سه سال و براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه مي باشد.

ماده 5
اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفي ( روغن ، مايع خنك كننده و … ) و استهلاك قطعات استهلاكي ( لنت ترمز، تيغه برف پاك كن، صفحه كلاچ و … ) نمي شود.
تبصره 2- تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهلاكي در صورتي كه ناشي از عيب موجود در هر يك از مجموعه هاي خودرو باشد بر عهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمين مي گردد.
ماده 6
تعمير خودرو يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف بوجود آمده، كه به علت ايرادات فني خودرو نباشد مشمول ضمانت نمي گردد.
ماده 7
عرضه كننده موظف به تهيه و راه اندازي سامانه اي مي باشد كه به كمك آن، مصرف كنندگان در صورت تمايل بتوانند قبل از مراجعه به نمايندگي هاي مجاز با ارتباط با اين سامانه، زمان و محل مراجعه خود را مشخص نمايند. د رصورتيكه مصرف كننده تاكيد به پذيرش در نمايندگي خاصي را داشته باشد مي بايست با توافق مصرف كننده نسبت به اين موضوع اقدام گردد.
ماده 8
در دوران ضمانت نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش كليه خودروهاي تحت مسئوليت مي باشند. شرح خدمات انجام شده و ليست قطعات تعويض شده مي بايست كتباً به مصرف كننده تحويل گردد.
ماده 9
چنانچه رفع عيوب خودرو تحت ضمانت ( كه ناشي از خسارت منتج از حادثه و / يا تصادف نباشد) بيش از دو روز كاري طول بكشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامين خودرو مشابه جايگزين و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 11 اين آئين نامه مي باشد.
ماده 10
مدت زمان خواب خودرو براي پرداخت خسارت از بعد از دو روز كاري، براي كليه روزهاي توقف خودرو درنمايندگي ( اعم از تعطيل و غير تعطيل بدون درنظر گرفتن فرآيندهاي داخلي عرضه كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز) شروع و در روزي كه نمايندگي مجاز پس از انجام تعميرات لازم ، آمادگي تحويل خودرو به مصرف كننده را اعلام مي نمايد، خاتمه مي يابد.
تبصره 3- در صورت مراجعه مصرف كننده به همان نمايندگي مجاز، براي بار دوم، جهت رفع ايراد تكراري، زمان خواب خودرو از بدو تاريخ پذيرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه مي گردد.
ماده 11
ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو ( به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف) به صورت زير مي باشد :
الف – خودروهاي سواري : جهت كليه خودروهاي سواري از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد بر دو روز كاري يا بعد از زمان توافق شده كتبي با مصرف كننده ( براساس زمان استاندارد تعميرات) به مقدار يك هزارم (0015/0) بهاي خودرو به عنوان هزينه اياب و ذهاب توسط عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش ( يا از طريق نمايندگي مجاز) به مصرف كننده پرداخت مي شود.
ب- خودروهاي عمومي ( تاكسي، وانت، ون) : جهت توقف كليه خودروهاي عمومي از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد بر دو روز كاري يا بعد از زمان توافق شده كتبي با مصرف كننده ( براساس زمان استاندارد تعميرات) به مقدار پانزده ده هزارم (0020/0 ) بهاي خودرو توسط عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش ( يا از طريق نمايندگي مجاز) به مصرف كننده پرداخت مي شود.
ماده 12
در دوران ضمانت چنانچه مصرف كننده به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل ايرادات خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقيمانده از دوره ضمانت خودرو براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعلام كتبي موضوع به مصرف كننده ترتيبي اتخاذ نمايدكه خودرو در اولين فرصت ممكن تحت شرايط ضمانت رفع نقص گردد. تضمين تعميرات انجام شده براساس ماده 18 اين آئين نامه الزامي مي باشد.
تبصره 5- كليه خدمات ارائه شده در دوران ضمانت، از جمله تعميرات اشاره شده در ماده 12 اين آئين نامه، مشمول ضمانت مورد اشاره در ماده 18 اين آئين نامه مي باشد.
ماده13
عرضه كننده موظف است معادل مدت خواب خودرو ( براساس ماده10 اين آئين نامه ) را به زمان دوره تضمين خودرو مربوطه اضافه نمايد.
ب – ضوابط دوران تعهد :
ماده 14
در دوران تعهد نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش كليه خودروهاي تحت مسئوليت مي باشند. صورت حساب مربوط به تعمير و يا تعويض كليه قطعات و مجموعه هاي معيوب گزارش شده توسط مصرف كننده مي بايست براساس دستورالعمل زمان استاندارد، تنظيم و به مصرف كننده ارائه گردد.
ماده 15
عرضه كننده موظف به بكارگيري سامانه پذيرش مورد اشاره در ماده 7 براي دوران تعهد نيز مي باشد.
ماده 16
عرضه كننده بايد نسبت به تدوين جدول زمان تعميرات ( STANDARD TIME ) و همچنين تعيين ترخ ساعت تعميرات اقدام نمايند و آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز خود ابلاغ نمايد تا صورتحساب مصرف كننده برآن اساس صادر و به مصرف كننده تحويل شود.

ماده 17
عرضه كننده مي بايست سرويسهاي سيار خدماتي جهت انجام خدمات امدادرساني را مستقر نمايد.

ماده 18
عرضه كننده موظف است نمايندگيهاي مجاز را ملزم نمايد تا خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه و يا سه هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد، ضمانت نمايد.

ماده 19
نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش خودروهايي كه قادر به تردد نيستند و يا نقص فني ( موارد ايمني) دارند، مي باشد.

ماده 20
اگر نمايندگي مجاز تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش ، خودرو داراي عيب ديگري است، قبل از تعمير آنها بايستي با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات كسب تكليف نمايد.

ماده 21
در دوران تعهد، نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصرف كننده تحويل دهد.

ماده 22
چنانچه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد، توسط عرضه كننده ، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و / يا ناشي از عدم كيفيت تعميرات، خسارتي متوجه مصرف كننده گردد، عرضه كننده موظف به تامين حقوق مصرف كننده برابر با مفاد اين قانون مي باشد.